• Anonyme

    Le Maroc un des plus beau pays arabe et très hospitalier !

  • 7Nà màkànkhàssro waLo bàch n bosso kilimini kàtchdo Sàtà kàtnàfdo ou kàtssouso

  • رغم أننا كرهنا المدرسة
    إلا أنها أكثر مكان ابتسمنا فيه

  • KàYàn Lé YàFRiiMèè 3LéNà 7Tà SsàlàM MàYgoLHàCh TGøuL Ntà YàkhdâM 3LééNà wàDà7kà MàYà3ràFhàCH ...!